Vesi ja kanalisatsioon

Meremäe Vesi OÜ on Meremäe Vallavolikogu poolt määratud vee-ettevõtja Meremäe ja Obinitsa külades.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas: Veevarustuse hinna kehtestamine