Obinitsa küla koosolek

KOLMAPÄEVAL 25. VEEBRUARIL KELL 17.30 TOIMUB OBINITSA KÜLAKESKUSES KOOSOLEK, KUHU ON OODATUD KÕIK OBINITSA KÜLA ELANIKUD JA HUVILISED.

Koosolekul arutatavad teemad:

  1. Vee-ettevõtja määramisest, vee kvaliteedi tagamisest ja hinna kehtestamisest
  2. Obinitsa heakorrastamise kava ja selle korraldus
  3. Jooksvad küsimused

Pärast koosolekut on huvilistel võimalik minna tutvuma Obinitsa uue veetöötlusjaamaga.

MEREMÄE VESI OÜ
MEREMÄE VALLAVALITSUS