Küttepuude ostmise hange

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine. Ostetav kogus 150-200 ruumimeetrit
Küttepuude tarnimise aeg 10.09-31.10.2017.a.
Pakkumisi ootame hiljemalt 5. septembriks 2017.a. suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel ago.keir@ meremae.ee
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
– Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
– Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
– Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
– Ühe ruumimeetri küttepuude hind kõigi kuludega (puud ,transport, riita ladumine jne.) + käibemaks (kui lisandub).

OÜ Meremäe Vesi juhatus