Veenäitude teatamine

Meremäe Vesi OÜ klientidel võimalik raamatupidamisele veenäitu esitada ka telefoni teel, saates sõnumi või helistades numbril 51997774.

Tuletame meelde, et ootame kõigi klientide veenäitusid hiljemalt kalendrikuu 3. kuupäevaks. Näidu teatamata jätmisel on vee-ettevõttel õigus väljastada kliendile arve tarbimisnormide alusel.

Näitude teatamiseks on järgmised võimalused:

– e-posti teel meremaevesi@gmail.com

– telefoni teel numbril 51997774 või 7856685

– paberkandjal Meremäe Vesi OÜ postkastidesse, mis asuvad Obinitsas Muuseumitarõ juures ja Meremäel vallamaja juures.