Küttepuude ostmise hange

TEADE

 

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine. Ostetav kogus 210-215 ruumimeetrit.

Küttepuude tarnimise aeg 01.09-31.10.2016.a.

Pakkumisi ootame hiljemalt 28. juuliks 2016.a. suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel ago.keir@ meremae.ee

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
  • Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
  • Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
  • Ühe ruumimeetri küttepuude hind kõigi kuludega (puud ,transport, riita ladumine jne.) + käibemaks (kui lisandub).

OÜ Meremäe Vesi juhatus