Meremäe Vesi OÜ ostab küttepuid

 

Meremäe Vesi OÜ ostab Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetset kuiva küttepuud, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita ladumine.

Küttepuude tarnimise aeg 01.10-01.12.2015

Pakkumisi ootame hiljemalt 20. aprilliks suletud ümbrikus Meremäe Vallavalitsuses või e-posti teel vesi@meremae.ee

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • Pakkuja nimi (isik, kellega sõlmitakse ostu-müügi leping)
  • Pakkuja isikukood või registrinumber ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon)
  • Maksimaalne pakutav küttepuude kogus ruumimeetrites
  • Ühe ruumimeetri küttepuude hind koos käibemaksu (kui lisandub) ja kõigi kuludega (transport, riita ladumine jne.)