Veenäidud

Veenäitude teatamine

Meremäe Vesi OÜ klientidel võimalik raamatupidamisele veenäitu esitada ka telefoni teel, saates sõnumi või helistades numbril 51997774. Tuletame meelde, et ootame kõigi klientide veenäitusid hiljemalt kalendrikuu 3. kuupäevaks. Näidu teatamata jätmisel on vee-ettevõttel õigus väljastada kliendile arve tarbimisnormide alusel. Näitude… Read more >