Uudised

Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Meremäe                                                                                           18. märts 2016 nr 4     Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1, § 142 lõike 2, Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määruse nr 3 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise… Read more >

Veenäitude teatamise kontakt

  Edaspidi on Meremäe Vesi OÜ klientidel võimalik raamatupidamisele veenäitu esitada ka telefoni teel, saates sõnumi või helistades numbril 51997774. Tuletame meelde, et ootame kõigi klientide veenäitusid hiljemalt kalendrikuu 3. kuupäevaks. Näidu teatamata jätmisel on vee-ettevõttel õigus väljastada kliendile arve… Read more >

Meremäe Vesi OÜ otsib veoteenuse osutajat

  Meremäe Vesi OÜ soovib leida koostööpartnerit erinevate materjalide veotööde teostamiseks. Otsime ettevõtet, kes osutaks teenust greiferkopaga varustatava hüdrokraanaga veoautoga, mille kandevõime oleks vähemalt 3 tonni ja kasti pikkus alates 3 m. Teenuse osutamine toimub Meremäe valla territooriumil, teenuse eeldatav… Read more >

Meremäe Vesi OÜ ostab küttepuid

  Meremäe Vesi OÜ ostab Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetset kuiva küttepuud, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita… Read more >