Teenused

Küttepuude ostmise hange

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab… Read more >

Küttepuude ostmise hange

TEADE   Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna… Read more >

Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Meremäe                                                                                           18. märts 2016 nr 4     Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1, § 142 lõike 2, Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määruse nr 3 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise… Read more >

Meremäe Vesi OÜ otsib haljastuse projektijuhti

    Meremäe Vesi OÜ otsib haljastuse projektijuhti Tähtajalise töövõtulepinguga (kuni september 2015) haljastuse projektijuhi ülesandeks on koostöös Meremäe vallavalitsusega Meremäe vallamaja ja noortekeskuse ümbruse haljastusprojekti koostamine ja haljastustööde teostamise korraldamine vastavalt eelarvele.   Parimal kandidaadil on: Erialane haridus (aiandus,… Read more >

Obinitsa küla koosolek

KOLMAPÄEVAL 25. VEEBRUARIL KELL 17.30 TOIMUB OBINITSA KÜLAKESKUSES KOOSOLEK, KUHU ON OODATUD KÕIK OBINITSA KÜLA ELANIKUD JA HUVILISED. Koosolekul arutatavad teemad: Vee-ettevõtja määramisest, vee kvaliteedi tagamisest ja hinna kehtestamisest Obinitsa heakorrastamise kava ja selle korraldus Jooksvad küsimused Pärast koosolekut on… Read more >