Author Archive: Ago Keir

Meremäe Vesi OÜ ostab küttepuid

  Meremäe Vesi OÜ ostab Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetset kuiva küttepuud, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Puude hinna sisse peab jääma transport Meremäe kooli juurde ja riita… Read more >

Obinitsa küla koosolek

KOLMAPÄEVAL 25. VEEBRUARIL KELL 17.30 TOIMUB OBINITSA KÜLAKESKUSES KOOSOLEK, KUHU ON OODATUD KÕIK OBINITSA KÜLA ELANIKUD JA HUVILISED. Koosolekul arutatavad teemad: Vee-ettevõtja määramisest, vee kvaliteedi tagamisest ja hinna kehtestamisest Obinitsa heakorrastamise kava ja selle korraldus Jooksvad küsimused Pärast koosolekut on… Read more >