Author Archive: Ago Keir

Küttepuude ostmise hange

Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna sisse peab… Read more >

Veenäitude teatamine

Meremäe Vesi OÜ klientidel võimalik raamatupidamisele veenäitu esitada ka telefoni teel, saates sõnumi või helistades numbril 51997774. Tuletame meelde, et ootame kõigi klientide veenäitusid hiljemalt kalendrikuu 3. kuupäevaks. Näidu teatamata jätmisel on vee-ettevõttel õigus väljastada kliendile arve tarbimisnormide alusel. Näitude… Read more >

Küttepuude ostmise hange

TEADE   Meremäe Vesi OÜ kuulutab välja hanke Meremäe koolihoone kütmiseks kvaliteetse kuiva küttepuu ostmiseks, halu pikkus 100 cm, halu minimaalne läbimõõt 5 cm ja maksimaalne 20 cm (jämedamad puud peavad olema lõhutud). Minimaalne pakutav kogus 10 ruumimeetrit. Puude hinna… Read more >

Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Meremäe                                                                                           18. märts 2016 nr 4     Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1, § 142 lõike 2, Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määruse nr 3 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise… Read more >

Veenäitude teatamise kontakt

  Edaspidi on Meremäe Vesi OÜ klientidel võimalik raamatupidamisele veenäitu esitada ka telefoni teel, saates sõnumi või helistades numbril 51997774. Tuletame meelde, et ootame kõigi klientide veenäitusid hiljemalt kalendrikuu 3. kuupäevaks. Näidu teatamata jätmisel on vee-ettevõttel õigus väljastada kliendile arve… Read more >

Meremäe Vesi OÜ otsib veoteenuse osutajat

  Meremäe Vesi OÜ soovib leida koostööpartnerit erinevate materjalide veotööde teostamiseks. Otsime ettevõtet, kes osutaks teenust greiferkopaga varustatava hüdrokraanaga veoautoga, mille kandevõime oleks vähemalt 3 tonni ja kasti pikkus alates 3 m. Teenuse osutamine toimub Meremäe valla territooriumil, teenuse eeldatav… Read more >

Meremäe Vesi OÜ otsib haljastuse projektijuhti

    Meremäe Vesi OÜ otsib haljastuse projektijuhti Tähtajalise töövõtulepinguga (kuni september 2015) haljastuse projektijuhi ülesandeks on koostöös Meremäe vallavalitsusega Meremäe vallamaja ja noortekeskuse ümbruse haljastusprojekti koostamine ja haljastustööde teostamise korraldamine vastavalt eelarvele.   Parimal kandidaadil on: Erialane haridus (aiandus,… Read more >