Avaleht

Meremäe Vesi OÜ äriühing, mis on moodustatud kommunaalteenuste osutamiseks Meremäe vallas. Ettevõte pakub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust Meremäe ja Obinitsa külades, haldab Obinitsa ja Miikse kalmistuid ning pakub Meremäe vallale erinevaid heakorra ja haljastuse hooldamisega seotud teenuseid, lisaks transporditeenust.

Ettevõtte 100 % omanik on Meremäe Vald.

 

Meremäe Vesi OÜ poolt pakutavad lisateenused:

– heakorrateenus, niitmine, välisterritooriumide korrashoid ja koristusteenus

– kinnisvara haldus ja hooldus (s.h talukohad)

– torutööd ja pisremonditööd

– kalmistuplatside korrashoid

– haagise rent

– lehepuhuri rent ja teenus

– transporditeenus väikebussiga

– transporditeenus väikekaubiku ja haagisega

 

Täpsem info ja hinnakalkulatsioonid: vesi@meremae.ee, 5183557